BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 22 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
DYREKCJA JEDNOSTKI

                   Dyrektor przedszkola:

                  mgr Sylwia Thienel - Otręba

                   nauczyciel mianowany

 

Do zadań dyrektora przedszkola w szczególności należy:

 

1)            kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz

 

2)            sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 

3)            kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

 

4)            sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

 

5)            realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

 

6)            opracowanie i realizowanie planu finansowego stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej,

 

7)            zapewnienie odpowiedniego stanu BHP,

 

8)            zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 

9)            przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

 

10)        występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

 

11)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

 

 

 

 

Funkcję dyrektora pełni od 01.09.2007r.

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Thienel - Otręba, dnia: 2012-11-30
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 26-05-2019
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie 2020