BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 22 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUS PRAWNY

Przedszkole nr 22 w Chorzowie w świetle art. 6 ust 1 pkt 1 – 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 – tekst jednolity) jest przedszkolem publicznym, które:

 •  realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego
 •  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie
 •  przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 •  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Przedszkole nr 22 w Chorzowie jest placówką publiczną i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych
 • Statutu.

Przedszkole zostało przekształcone w jednostkę budżetową na mocy:

 • Uchwały Nr LIII/1025/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2010r. 
  w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Chorzów.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty

Na czele przedszkola stoi dyrektor.

Podstawy prawne działania stanowią :

1.      Ustawa o systemie oświaty

2.      Karta Nauczyciela

3.      Kodeks Pracy

4.      Ustawa o pracownikach samorządowych

5.      Statut Przedszkola nr 22 w Chorzowie

 osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Juranek, dnia: 2012-11-30
utworzony: 10-12-2012 / modyfikowany: 10-12-2012
wprowadził(a): Agnieszka Noga
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie 2020