BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 22 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA


W Przedszkolu nr 22 prowadzone są niżej wymienione księgi, rejestry i ewidencje:

1.      Rejestr zarządzeń dyrektora

 1. Rejestr skarg i wniosków
 2. Rejestr wypadków
 3. Rejestr uchwał rady pedagogicznej
 4. Rejestr załączników do uchwał rady pedagogicznej
 5. Książka korespondencji
 6. Książka wychowanków
 7. Książka kontroli zewnętrznej
 8. Książki obiektu budowlanego
 9. Księgi inwentarzowe
 10. Książka środków trwałych
 11. Książka druków ścisłego zarachowania
 12. Księga wyjść prywatnych i służbowych
 13. Księga protokołów rady pedagogicznej
 14. Księga protokołów rady rodziców
 15. Rejestr wniosków o dopuszczenie programu do wdrażania
 16. Rejestr realizowanych programów
 17. Rejestr umów zleceń i umów o dzieło
 18. Rejestr  wniosków o  rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
 19. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego
 20. Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących stopnia awansu zawodowego
 21. Ewidencja pieczęci i pieczątek
 22. Ewidencja delegacji służbowych
 23. Ewidencja pracowników

 

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym,

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 roku Nr 133 poz. 883 z późn. zm). Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie placówki osobom upoważnionym na ich wniosek. Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentu, może składać podanie pisemne lub osobiście. Sporządzone zaświadczenia lub kserokopie dokumentów wysyłane są pocztą lub można je odebrać osobiście w kancelarii dyrektora.osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Juranek, dnia: 2013-02-24
utworzony: 24-02-2013 / modyfikowany: 24-02-2013
wprowadził(a): Agnieszka Noga
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 22 w Chorzowie 2020